Автомобілі з пробігом у кредит - Ponova by OTP Bank

 • 10 000+ авто з пробігом у кредит
 • Попереднє онлайн-рішення за 1 годину
 • Без страхування КАСКО
 • Без застави
 • Без обмежень за пробігом та віком авто
 • Рішення по кредиту та перерахунок коштів упродовж 1 дня
 • 25+ років на ринку України
 • 400+ партнерських автомайданчиків по всій Україні

Каталог автомобілів з пробігом оновлюється щодня відповідно до наявності автомобілів.

OTP Bank - визнаний лідер фінансового сектору України OTP Bank – один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.

Умови та тарифи

Умови кредитування авто з пробігом:

 • Процентна ставка – 29,9% річних
 • Сума кредиту – до 500 000 грн.
 • Початковий внесок від 10%
 • Строк кредиту – до 60 місяців
 • Одноразова комісія – 2,99%
 • Реальна річна процента ставка – від 36,34% до 42,39%

Попередження для клієнта

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання кредиту на споживчі цілі.

Згідно з умовами Кредитного договору (Кредит на споживчі цілі) та умовами Правил кредитування (надалі «Правила»).

1. Пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ річних (стягується від суми прострочених Боргових зобов’язань) – за кожен день порушення Боргових зобов’язань.

2. Штраф 150 гривень (фіксована сума) – нараховується не частіше ніж 1 раз за календарний місяць за порушення Боргових зобов’язань.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою з надання кредиту на споживчі цілі

1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов’язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до Правил та умов Кредитного договору та чинного законодавства України.

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

4. Клієнт має право на відмову від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором). Право на відмову від кредитного договору не застосовується щодо: 1) кредитного договору, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від кредитного договору.

5. Банк несе відповідальність за незаконне розголошення та/чи використання інформації про Позичальника, яка складає банківську таємницю, у відповідності до законодавства України.

Юридична інформація

Відомості про кредитного посередника:
Фізична особа-підприємець Алфьоров Микита Андрійович
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2010350000000223380 від 31.10.2022
Місцезнаходження:
Україна, 02055, місто Київ, вулиця Урлівська, 20, оф. 383 РНОКПП 3077916417
Кредитний посередник є кредитним агентом
Найменування кредитодавця: АТ «ОТП БАНК», код ЄДРОПУ 21685166
Перелік послуг, які пропонує кредитний посередник:
Надає від імені та в інтересах Банку послуги, що визначені договором у сфері надання споживчих кредитів за участю кредитного посередника фізичним особам для придбання товарів та/або послуг, що реалізуються продавцями у магазинах чи торгівельних площадках.
Консультування Клієнтів Банку та потенційних Клієнтів про умови надання споживчого кредиту, умови кредитних продуктів, умови кредитування та загальну вартість кредиту, іншу інформацію в обсягах, визначених законодавством України.